In november 1996 organiseerde Inge Wolfs, destijds bestuurslid van de NVA regio Noord-Brabant, een ontmoeting tussen twee jongvolwassenen met autisme die behoefte hadden aan lotgenotencontact.

In de nieuwsbrief van de NVA Noord-Brabant werd hieraan bekendheid gegeven. Daarop volgden verschillende aanmeldingen van andere geïnteresseerden.
De activiteitengroep was een feit!

Tot medio 2000 bleef dit een informele groep, die eens per maand bij elkaar kwam onder begeleiding van Inge. Samen organiseerden en ondernamen zij activiteiten.

Om de groep te kunnen laten voortbestaan en om te kunnen voldoen aan de steeds grotere vraag, werd in augustus 2000 Stichting Perspectief opgericht. 

Stichting Perspectief bestaat intussen uit meerdere groepen van 6-8 volwassenen met autisme. Elke groep wordt begeleid door twee vrijwilligers.

Logo Nederlandse Vereniging voor Autisme Logo Rabobank