Stichting Perspectief organiseert eens per maand, op zaterdag, een activiteit. Als deelnemer wordt je ingedeeld in een groep die het beste aansluit bij je leeftijd en interesses. Elke groep wordt begeleid door twee vrijwilligers.

Iedere maand vindt er een activiteit plaats, behalve in de maanden juli en augustus in verband met de zomervakantie.

Tijdens de bijeenkomst in september worden de data van de activiteiten bekendgemaakt en maakt iedere groep een jaarprogramma. In maart wordt er een keuzeactiviteit aangeboden, waar je je als deelnemers voor kunt inschrijven. Je leert dan ook mensen kennen buiten je eigen groep.
In de andere maanden onderneem je activiteiten met je eigen groep.
Voorbeelden van uitstapjes zijn: naar de bioscoop gaan, een stadswandeling maken, een dierentuin bezoeken, een leuke workshop volgen of iets sportiefs gaan doen zoals zwemmen of mountainbiken. Vaak wordt er samen (eenvoudig) gegeten, dit kan zowel lunch als diner zijn.

In de maand juni proberen we ieder jaar een weekendje weg te gaan, van vrijdagavond tot en met zondagmiddag. Hiervoor zijn we echter afhankelijk van sponsoren en donateurs. Wanneer het niet mogelijk is om een weekendje weg te gaan, zal in juni ook een activiteit worden georganiseerd.

Elke activiteit wordt afgesloten met een kort evaluatiemoment binnen je eigen groep. Hierin geven zowel de deelnemers als de vrijwilligers aan wat zij van de activiteit, de groep en de begeleiding vonden. Hierin worden zowel positieve punten besproken als aandachtspunten voor de vrijwilligers of voor Stichting Perspectief algemeen.

De vrijwilligers zorgen ervoor dat de activiteit tijdig is georganiseerd, zodat de uitnodigingen op tijd verstuurd kunnen worden aan de deelnemers, uiterlijk één week voordat de activiteit plaatsvindt. De uitnodigingen worden zowel per mail als per post verstuurd. 

In de uitnodiging staan de volgende gegevens:

  • Wat gaan we doen?
  • Wanneer vindt de activiteit plaats?
  • Hoe laat en waar verzamelen we en hoe laat zijn we ongeveer weer terug bij de verzamelplaats?
  • Hoe ziet globaal het dagprogramma eruit?
  • Waar wordt er gegeten?
  • Wat zijn de kosten?
  • Tot slot worden de gegevens van de vrijwilligers vermeld en eventuele extra opmerkingen of belangrijke aandachtspunten.
Logo Nederlandse Vereniging voor Autisme Logo Rabobank