Stichting Perspectief is opgericht voor mensen van 18 jaar en ouder met een vorm van autisme. 
Onze deelnemers zijn mensen met een normale begaafdheid die in Noord-Brabant wonen.


Eén keer per maand op zaterdag, met uitzondering van juli en augustus, vindt er een activiteit plaats samen met een vaste groep deelnemers, begeleidt door twee vrijwilligers.
We verwachten dat de deelnemers proberen om bij elke activiteit aanwezig te zijn en dat zij zelfstandig kunnen reizen naar de verzamelplaats en weer terug naar huis.

Onder het kopje ‘Activiteiten’ vind je meer informatie over wat we zoal ondernemen!

Belangrijk: 
Stichting Perspectief is géén behandel- of praatgroep.

Tijdens de activiteiten doen de deelnemers wel ervaring op in het aangaan en onderhouden van contacten. Ook worden gespreksvaardigheden en sociale vaardigheden geoefend, zoals het omgaan met meningsverschillen, op tijd komen, aan- en afmelden voor een activiteit, begroeten en afscheid nemen. 
Soms leert men grenzen te verleggen door deel te nemen aan een activiteit die niet de persoonlijke voorkeur heeft.

Tevens wordt ervaring opgedaan in het reizen met openbaar vervoer.

Het lidmaatschap voor Stichting Perspectief bedraagt € 65,00 per jaar (september t/m juni).
De deelnemers betalen zelf de kosten voor de activiteit (reiskosten, entree, eten en drinken). Per keer zal dat ongeveer € 25,00 bedragen, afhankelijk van de geplande activiteit.

Logo Nederlandse Vereniging voor Autisme Logo Rabobank